no need to make sense.

travel

Svalbard…realm of the polar bears

จริงๆตอนแรก คุณจุม สามีชอบก่อน นางชอบหมีขาวมาก นางบอกว่า”ผมชอบความสันโดดของมัน มันเป็นสัตว์ที่ไม่ยึดติดกับอะไร เช่น มันไปเรื่อยๆ มันไม่ยึดติดกับที่อยู่อาศัย พ่อแม่พี่น้อง มันไม่ได้เหมือนช้างหรือเพนกวินที่ต้องอยู่เป็นกลุ่ม คนชอบคิดว่ามันเหงา … ประเด็นคือสามีเกด เป็นคนไม่ยึดติดกับอะไรเหมือนหมีขาวนั่นแหละนางเลยชอบ!!

Read More